ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome
dot
Group Menu
dot
bulletHydroponics
bulletCommercial Suit
bulletSub Menu 4
dot
Newsletter

dot
Accessories

ชุดปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ เพื่อการพาณิชย์

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการปลูกพืชไร้ดิน ( Hydroponics )  เช่น

ชุดอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ ระบบ DRFT ( Dynamic Root Floating )หรือการปลูกพืชไร้ดิน อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นรูปด้วยโฟมฉีดขึ้นรูปมึความหนาแน่นพิเศษ  

    ช่วยรักษาอุณหภูมิของสารละลาย

    ป้องกันสารละลายธาตุอาหารไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ทำให้อุณหภูมิของสารละลายไม่ร้อน ช่วยให้ออกซิเจนละลายในสารละลายได้มากรากพืชสามารถดูดซับออกซิเจนได้ดี

    ลดปัญหาการเกิดโรค

    ขนาดโต๊ะและจำนวนแผ่นปลูกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ปลูก ด้วยรูปแบบของถาดรองรับน้ำของ ไทยมี ที่ทำขึ้นสามารถนำมาต่อกันได้อย่างดี

แผ่นปลูก ไทยมี ชนิด 15 ช่องปลูก ที่ถูกออกแบบให้มีระยะปลูกที่เหมาะกับ ผักสลัด ผักทรงพุ่มต่างๆ

 รายการอุปกรณ์

ถาดโฟมปลูก เพื่อรองรับสารละลายธาตุอาหาร ทำจากโฟมหนาแน่นพิเศษ                                     ราคา .. Call..

    

แผ่นโฟมปลูกผักสลัด 15 ช่องปลูก  ผักไทย 54 ช่องปลูก ฉีดขึ้นรูปด้วยโฟมหนาแน่นพิเศษ              ราคา ..Call.. 

 วัสดุปลูก ฟองน้ำ ขนาด 1" x 1" x 1"                                            ราคา ..Call..    

ถาดเพาะเมล็ด สามารถวางซ้อนกันได้โดยต้นกล้าไม่เสียหาย

  ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ  ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของผักและพืชที่ต้องการ

Clip Lock ผลิตจากพลาสติก ABS ผสม UV สำหรับยึดP.E.ใส และ มุ้ง

ธาตุอาหารA, B สำเร็จรูป ชนิดน้ำสำหรับผู้ปลูกที่มีแปลงปลูกไม่มาก          และ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ชนิดแห้งราคาประหยัด สำหรับผู้ปลูกที่มีแปลงปลูกจำนวนมากหรือเพื่อการพาณิชย์

       ถาดรองขาโครงปลูกมีร่องใส่น้ำป้องกันแมลงคลานพร้อมแป้นปรับระดับโครงปลูก

  ถ้วยปลูกผักสลัดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บรรจุกระสอบละ 600 ใบ

  EC. Meter วัดค่าการนำไฟฟ้าหรือ ความเข้มข้นของธาตุอาหารในระบบปลูก

 

 

ขนาดโต๊ะปลูกที่เลือกปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 TM105  ขนาด 1x3.0 เมตร  วางแผ่นปลุกได้  5 แผ่นปลูก ผักไทย  270 ช่องปลูก ผักสลัด  75 ช่องปลูก

 TM620  ขนาด  2x6  เมตร  วางแผ่นปลูกได้ 20 แผ่นปลูก ผักไทย 1080 ช่องปลูก ผักสลัด 300 ช่องปลูก     

 TM724  ขนาด 2x7.2 เมตร  วางแผ่นปลูกได้ 24 แผ่นปลูก ผักไทย 1296 ช่องปลูก ผักสลัด 360 ช่องผลูก

และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆที่จำเป็นต่อการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ เช่น     

สารละลายธาตุอาหาร A และB  ที่จำหน่ายในรูปของปุ๋ยแห้ง พร้อมวิธีการผสม เหมาะสำหรับการขนส่งระยะทางไกล หรือผู้ที่ต้องการผสมปุ๋ยใช้เอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต

มุ้งกันแมลงที่มีส่วนผสมของ UV 

ถ้วยปลูกผักสลัด  ใช้ร่วมกับแผ่นปลูกผักสลัด ไทยมี ชนิด 15 ช่องปลูก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 รายละเอียดติดต่อได้ที่...

           ไทยมี ไฮโดรฟาร์ม 081-8277699 / 086-5565554

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.